Liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Làng nghề truyền thống đá Ninh Vân – Thôn Xuân Phúc, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

0912.98.67.98

damynghe030@gmail.com

Gửi yêu cầu của bạn

0912.98.67.98