Đồ thờ đá


Hạc đá NB 01

Giá: Liên hệ

Đèn đá NB 03

Giá: Liên hệ

Đèn đá NB 02

Giá: Liên hệ

Đèn đá NB 01

Giá: Liên hệ

Lư hương đá NB 14

Giá: Liên hệ

Lư hương đá NB 18

Giá: Liên hệ

Lư hương đá NB 17

Giá: Liên hệ

Lư hương đá NB 16

Giá: Liên hệ

Lư hương đá NB 15

Giá: Liên hệ

Lư hương đá NB 13

Giá: Liên hệ

Bàn lễ đá NB 09

Giá: Liên hệ

Bàn lễ đá NB 08

Giá: Liên hệ

Bàn lễ đá NB 07

Giá: Liên hệ

Bàn lễ đá NB 06

Giá: Liên hệ

Bàn lễ đá NB 05

Giá: Liên hệ


Đồ thờ đá tự nhiên

Cơ sở Đá Mỹ Nghệ 35 chuyên cung cấp sỉ và lẻ đồ thờ cúng bằng đá tự nhiên trên cả nước..

Các sản phẩm như: Lư hương đá, đèn đá, bàn lễ, cây hương đá, hạc đá, bát hương mâm bồng lọ hoa đá..

Điện thoại tư vấn: 0912.98.67.98 ( Anh Tiến)