Đồ thờ đá


Cây hương đá NB 07

Giá: Liên hệ

Bàn lễ đá NB 10

Giá: Liên hệ

Đèn đá NB 08

Giá: Liên hệ

Đèn đá NB 07

Giá: Liên hệ

Đèn đá NB 06

Giá: Liên hệ

Đèn đá NB 05

Giá: Liên hệ

Đèn đá NB 04

Giá: Liên hệ

Lư hương đá NB 20

Giá: Liên hệ

Lư hương đá NB 19

Giá: Liên hệ

Lư hương đá NB 01

Giá: Liên hệ

Lọ hoa đá NB 01

Giá: Liên hệ

Hạc đá NB 02

Giá: Liên hệ


Đồ thờ đá tự nhiên

Cơ sở Đá Mỹ Nghệ 35 chuyên cung cấp sỉ và lẻ đồ thờ cúng bằng đá tự nhiên trên cả nước..

Các sản phẩm như: Lư hương đá, đèn đá, bàn lễ, cây hương đá, hạc đá, bát hương mâm bồng lọ hoa đá..

Điện thoại tư vấn: 0912.98.67.98 ( Anh Tiến)