2 thoughts on “Lư hương đá NB 12

    1. Lư này miệng rộng 189cm. Nếu đặt ở Đình chùa thì hợp anh nhé. Nếu gia đình hay nhà thờ thì anh dùng loại nhỏ hơn tầm đường kính 60cm như mã NB 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *